Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü
Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü

Güncelleme Tarihi: 28/07/2018

28 TEMMUZ DÜNYA HEPATİT GÜNÜ


   Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak dünyada önemini korumakta olan Viral hepatitlere dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile her yıl 28 Temmuz, ‘’Dünya Hepatit Günü ‘’ belirlenmiştir.
   En basit anlamı ile Karaciğerin iltihaplanması olarak tanımlanabilecek Hepatit’in virüsler başta olmak üzere çok sayıda nedeni vardır.Viral Hepatitler; farkı hepatit virüs tiplerinin (A,B,C,D ve E ) neden olduğu milyonlarca insanı farkında olmadan etkileyebilecek  gerçek anlamda küresel bir salgın oluşturmaktadır.
Hepatit B  (HBV) ve Hepatit C (HCV) virüsleri uzun vadede Kronik Karaciğer hastalığı,Siroz ve Karaciğer Kanseri’ne  yol açabildiği için ayrı bir öneme sahiptir.
HBV ve HCV ; dünyadaki karaciğer kanseri vakalarının %80 ‘inden sorumludur.
Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %4-5’inde  Kronik Hepatit B  %0,5’ inde Kronik Hepatit C görülmektedir.
Hepatit B  ve Hepatit C ‘li insanların %80-90’ı durumlarından haberdar değildir.
Bu durum, kişilerin hayatlarının bir noktasında ölümcül karaciğer hastalığı ile karşılaşmasına ve bazı durumlarda bilmeden başkalarına bulaştırmasına neden olabilmektedir.
   Kronik Hepatit B ve Hepatit C hastalığı için etkili tedaviler mevcut olup esas olan hastalığı hiç olmadan önlemektir.
Hepatit D virüsü (HDV) HBV enfeksiyonu olan kişilerde hastalığa yol açar.HBV’nin yokluğunda enfeksiyon yapamaz.
Hepatit A ; su ve besinler ile,özellikle kötü hijyenik koşullarda kolayca bulaşabilen ve salgınlara yol açabilen bir hastalıktır.Hepatit A kronikleşmez ve aşı ile korunulması mümkündür.
   HBV; enfekte kan ve kan ürünleri,cinsel ilişki ve enfekte anneden  yenidoğan bebeğe bulaşma şeklinde kişiden kişiye yayılabilmektedir.
HCV’de benzer yollar ile bulaşmakla beraber esas olarak enfekte kan ve kan ürünleri ile doğrudan temas yolu ile bulaşır.
Hepatit B aşı ile korunmanın mümkün olduğu bir hastalık olmasına rağmen Hapatit C’nin aşısı yoktur.
Hepatit B aşısı, bebeklere doğum da ve 1. İle 6.ayda (3 doz) yapılırken risk grubunda olan kişilere 0,1 ve 6. Ayda (3 doz ) şeklinde ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı’nın tüm kuruluşlarında yapılmaktadır.
   Hepatit E virüsü (HEV),dışkı ile temas  yolu ile bulaşır, vahşi ve evcil hayvanlarda bulunur ve akut enfeksiyona yol açar. Erişkinlerde daha sık görülür.Gebelikte görüldüğünde daha ciddi seyreder spesifik  bi tedavisi ve aşısı yoktur.
Hepatit’i yok etmek için daha fazla farkındalık  oluşturma, kan ve enjeksiyon güvenliğini artırma,küresel aşılama ve tedavide yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu amaçla ‘’28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’’ etkinliklerinin Hepatit’i tamamı ile yok etmeye katkıda bulunmasını diliyoruz.
          Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yönetimi