Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü
Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE GÜNÜ

Güncelleme Tarihi: 25/06/2020

     Hastanemiz psikiyatri hekimi Uzm. Dr. Çağdaş Çilingir 26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele günü ile ilgili yaptığı açıklamada; Dünyada ve Türkiye’de uyuşturucu kullanımının, insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı bir kararla 26 Haziran tarihini “Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir. Birleşmiş Milletlerin bugünü Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü ilan etmesinin amacı madde bağımlılığı olmayan bir toplum yaratma hedefini hatırlatmaktır. Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasının 58. Maddesinde “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” hükmünün yazılı olması konu ile mücadele için önemli bir zemin oluşturmaktadır.
     
Uyuşturucu bağımlılığı; bağımlılık yapan bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen alımına devam edilmesi, bırakma isteğine rağmen bırakamaması, maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Uyuşturucu ile mücadelede ana unsur, uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesidir.
     
Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir sorundur. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir.
 
    Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız, uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunmasıdır. Gençlerin korunması için madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almalarının ve bilinçlenmelerinin sağlanması gerekmektedir. Uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır.
     
Tüm dünyada önemi her geçen gün artan bu soruna karşı, toplumun tüm kesimlerini içine alan bir mücadele gerekmektedir. Hem birey hem toplum açısından maddi ve manevi kayıplara sebep olan tütün, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını ve ayrıca teknoloji bağımlığı, kumar gibi kötü alışkanlıkları önlemek için çeşitli faaliyetlerle kurumlar çalışmalarını yürütmektedir.
     
Uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak isteyen kişiler Aile Hekimlerine danışabilir; aile hekimlerinden kendilerini bilgilendirmesini, yönlendirmesini isteyebilirler, tedavi hizmeti için Trabzon ilinde SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki AMATEM’e (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi) başvurabilirler. Ayrıca uyuşturucu bağımlılığı konusunda danışmanlık hizmeti almak isteyen kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan “ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı”nı arayabilirler. ALO 191 sabit hatlardan ücretsiz aranabilmekte ve 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.Ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezi(YEDAM)’nin danışma hattı 4447975’i arayarak danışmanlık hizmeti alabilirler.
     
Bizler Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi çalışanları olarak poliklinik şartlarında Madde Kullanım Bozukluğu tanılı hastalar ile karşılaşmaktayız. Hastaların ayaktan tedavileri etkin biçimde sağlanmakta; tedavi süreçlerine ilişkin  olası durumlar ve hastalığın yinelemesini önleyici stratejiler üzerine hasta ve yakınlarına eğitimler vermekteyiz. Madde Kullanım Bozukluğu açısından tedavi ihtiyacı olan hastalar AMATEM merkezlerine yönlendirilmekte , eğer Maddeye Bağlı Psikotik Bozukluk, Duygu-durum Bozukluğu gibi durumlar var ise tedavileri yataklı kliniklerimizde sürdürüp, ikincil durumlar yatıştıktan sonra madde bağımlılığı tedavisi açısından AMATEM merkezlerine gönderilmektedir. Bölgemizdeki psikiyatrik hastalıkların tedavisi açısından üzerimize düşen ağır sorumluluğun farkındayız ve hastalarımız için , hastalık ve süreçlerine ilişkin her zaman ulaşılabilecekleri bir merkez niteliğinde olmayı amaçlamaktayız.
      
Uyuşturucu ile mücadelede toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılması için başta aileler olmak üzere akranlara, arkadaşlara, öğretmenlere ve tüm bireylere görev düşmekte olup, hep birlikte el ele verip toplumumuzdaki bilinçlendirmeyi sürdürmeliyiz. Unutmayalım ki; ‘’Zararlı alışkanlıklardan en güzel korunma yolu: hiç başlamamaktır.’’

                                                                Uzm. Dr. Çağdaş ÇİLİNGİR