Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İletişim Birimi Uygulamaları

Güncelleme Tarihi: 11/02/2018 

2013 YILI HASTA İLETİŞİM BİRİMİ UYGULAMALARI

 

      Hasta İletişim Birim’imize 2013 yılında 25 hasta başvuruda bulunmuştur. Bu şikayetlerin tamamı yerinde çözülmüştür.

             YERİNDE ÇÖZÜLEN ŞİKAYETLER;

ŞİKAYET EDİLEN BİRİM

BAŞVURAN KİŞİ SAYISI

Poliklinik Hizmetleri

11

Laboratuar / Görüntüleme

2

Klinik Hizmetleri

1

Acil ve İlkyardım Hizmetleri

Diğer

1

10

ŞİKAYET NEDENİ

BAŞVURAN KİŞİ SAYISI

Teşekkür

2

Bilgilendirilmeme

1

Hizmetten genel olarak faydalanamama

11

Diğer ( Sistemden Kaynaklanan)

11

 

EĞİTİM FALİYETLERİ:

      Hastanemizde yaşanabilecek, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkabilecek problemlerin önlenmesi, sağlık hizmetlerinin iç ve dış hasta memnuniyetine uygun şekilde, insan hak ve onuruna yakışır biçimde sunulması, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin eğitilmesi maksadıyla yürütülen eğitim çalışmaları kesintisiz olarak Hasta İletişim Birimimiz tarafından yürütülmektedir. 

2013 YILI HASTA HAKLARI EĞİTİMİNE KATILANLARIN SAYISI

Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitimler

Topluma Yönelik Hasta Hakları Eğitimi

Yatan Hasta Bilgilendirme


99

114

114