Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 23/11/2022
BEYAZ KOD TALİMATI :  http://www.gaziemirdh.gov.tr/clientuploads/calisanguvenligi/beyazkodtalimati.doc

Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği.pdf : http://www.gaziemirdh.gov.tr/clientuploads/calisanguvenligi/hastavecalisanguvenligiyonetmeligi.pdf

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ : http://www.gaziemirdh.gov.tr/clientuploads/calisanguvenligi/teblig.html


Çalışan Güvenliği Genelgesi.pdf : http://www.gaziemirdh.gov.tr/clientuploads/calisanguvenligi/calisanguvenligigenelgesi.pdf

Sağlık çalışanı tarama planı : http://www.gaziemirdh.gov.tr/clientuploads/calisanguvenligi/saglikcalisanitaramaplani.doc